Symposium Program

  1. Home
  2. Symposium Program

Technical Program

UYAK2023 5th International Underground Excavations Symposium and Exhibition Technical Program

PDF

5 June

Day 1

08:00 - 09:30
REGISTRATION
09:30 - 11:00
OPENING SPEECHES
11:00 - 11:30
EXHIBITION OPENING / COFFEE BREAK
11:30 - 13:00
TECHNICAL SESSION I
Session Chair: Dr. Hanifi ÇOPUR - Dr. Abdulkadir KARADOĞAN
11:30 - 12:00
History of UYAK from Past to Present and Technical Developments in Metro Works
Dünden Bugüne UYAK Tarihi ve Metro Çalışmalarındaki Teknik Gelişmeler
Ö. Yilmaz (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
12:00 - 12:30
Analysis of Concurrent Activities in TBM Tunneling Operation
J. Rostami, T. Tahernia (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
12:30 - 13:00
Some Aspects of Risk Management and Monitoring During Tunnel Construction
W. Schubert (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
13:00 - 14:00
LUNCH
14:00 - 15:20
TECHNICAL SESSION II / HIZRAY PROJECT SESSION
Session Chair: Dr. Jamal ROSTAMI - Dr. A.Ekrem YÜCE
14:00 - 14:30
Istanbul Metro Projects Future Projection and HızRay
İstanbul Metro Projeleri Gelecek Projeksiyonu ve HızRay
P. Alpkökin (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
14:30 - 14:55
Hızray Project and TBM Excavations, Operations
Hızray Projesi ve TBM kazıları, Operasyonları
C. Avşar
14:55 - 15:20
Recyling of Excavated Tunnel Waste: Hızray Project
Tünelden Çıkan Pasanın Geri Dönüşümde Kullanılması: Hızray Projesi
A. Doğru, C. Avşar, O. Çakmak, S. Dündar, İ. Tüysüz, N.K. İşlik
15:20 - 15:40
COFFEE BREAK
15:40 - 17:30
TECHNICAL SESSION III
Session Chair: Dr. Wulf SCHUBERT - Dr. Javier TABOADA
15:40 - 16:10
Building Railroad Tunnels Underneath Italian Cities High Speed Railway Line Underpass of the City of Bologna and Other Urban Railroad Tunnels
A. Pigorini (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
16:10 - 16:30
Causes of Deformations That May Occur In Open Excavations and Measures to be Taken (Experiences From Çekmeköy Sultanbeyli Metro Line)
Açık Kazılarda Meydana Gelebilecek Deformasyonların Sebepleri ve Alınabilecek Önlemler (Çekmeköy Sultanbeyli Metrosu’nda Kazanılmış Tecrübeler)
H. G. Selman, N. Aktepe
16:30 - 16:50
Unkapanı Junction Tram Line Tunnel Manufacturing
Unkapanı Kavşağı Tramvay Hattı Tünel İmalatı
Ü.E. Yıldırım
16:50 - 17:10
The Comparison of the Numerical Modeling Approaches on the Umbrella Arch Application
Şemsiye Kemer Uygulamasındaki Sayısal Modelleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
H. E. Ergincan, T. Y. Özüdoğru, İ. Z. Yildirim
17:10 - 17:30
An Alternative Method Analysis on Accelerating Shoring Production in Metro Stations
Metro İstasyonlarında İksa İmalatlarını Hızlandırma Üzerine Alternatif Bir Yöntem İncelemesi
B. K. Beşli, A. S. Peker, H. C. Özdemir, C. Bariş
18:30 - 20:00
PLAKET TÖRENİ & AÇILIŞ KOKTEYLİ
08:00 - 09:30
REGISTRATION
09:30 - 11:00
11:00 - 11:30
EXHIBITION OPENING / COFFEE BREAK
11:30 - 13:00

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00
LUNCH
14:00 - 15:40

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:20

15:20 - 15:40
COFFEE BREAK
15:40 - 17:30
TECHNICAL SESSION IV
Session Chair: Dr. Türker HÜDAVERDİ - Dr. Meriç Can ÖZYURT
15:40 - 16:10

16:10 - 16:30
Improve Safety and Efficiency by The Blastweb Central Electronic Initiation System
Blastweb Merkezi Elektronik Ateşleme Sistemi İle Emniyet ve Verimliliğin İyileştirilmesi
A. Rapokhin, F. Akgün
16:30 - 16:50
Evaluation of Controlled Blasting Activities of Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Line
Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı Kontrollü Patlatma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
M. A. Toktaş, M. Gürcan, D. Boylu, S. Bağdatlı, A. Kahriman, E. Erol, M. Sarıdede
16:50 - 17:10
Effects of Various Damage Criteria on Tunnel Advance Rate and Drilling-Blasting Cost in Urban Controlled Blasting Operations
Kent İçi Kontrollü Patlatma Çalışmalarında Çeşitli Hasar Kriterlerinin Tünel İlerleme Hızı ve Delme - Patlatma Maliyetine Etkileri
R. Sağlam, C.Taşçı, Y. Ayvacı, A. Kahriman, S.Bağdatlı, S.M.Özcan, İ.Sefer
17:10 - 17:30
Optimization Of Urban Blasted Tunnel Excavation Operations Based on Vibration Values
Şehir İçi Patlatmalı Tünel Kazısı Çalışmalarının Titreşim Değerlerine Göre Optimizasyonu
N. Balcı, A. T. İnal, S. Bağdatlı ,A. Kahriman, O. K. Gümüş
18:30 - 20:00
PLAKET TÖRENİ & AÇILIŞ KOKTEYLİ

6 June

Day 2

09:00 - 10:50
TECHNICAL SESSION V
Session Chair: Dr. Tuğrul ÜNLÜ - Dr. Zeynep SERTABİPOĞLU
09:00 - 09:30
Tunnelling Innovations and the Way Forward
J. Yan (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
09:30 - 09:50
Multiple-Criteria Decision-Making in Mine Development Planning
S. Bajić
09:50 - 10:10
Low Carbon Lining for Tunnelling Precast Segment How Fibre Reinforced Concrete Could Facilitate This Achievement
Benoit de Rivaz
10:10 - 10:30
4D Modeling Simulation in the Construction Sector
İnşaat Sektöründe 4 Boyutlu (4D) Modelleme Simülasyon
H. C. Özdemir, A. Çalışkan
10:30 - 10:50
Application of Fixed Fire Fighting Systems in Road Tunnels in Bulgaria
N. Kostadinova, D. Makedonska, B. Vladkova
10:50 - 11:10
COFFEE BREAK
11:10 - 13:00
TECHNICAL SESSION VII
Session Chair: Dr. Camal BALCI - Dr. Blagovesta VLADKOVA
11:10 - 11:40
Tunnelling in difficult conditions in Turkey and remedial works
Türkiye'de zor zemin koşullarında tünel açma ve iyileştirme koşulları
N. Bilgin (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
11:40 - 12:00
Improving Steering Ability of Current Tunnel Boring Machines through Cutting Head Design on the Basis of Laboratory Findings
O. Z. Hekimoglu
12:00 - 12:20
T1 NATM Tunnel Conversion to TBM on The Esme-Salihli High Speed Railway Project
İ. Dağ, Ö. Durukan, Ignacio Sáenz de Santa María Gatón
12:20 - 12:40
Full Scale Tunnel Boring Machines Selection Criterias; Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Subway Tunnel Case
Tam Cepheli Tünel Açma Makinelerinin Seçim Kriterleri; Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Tüneli Örneği
S. Dündar, N. Bilim, C. Avşar
12:40 - 13:00
An evaluation of disc arrangement and cutterhead geometry of current tunnel boring machines
O. Z. Hekimoglu
13:00 - 14:00
LUNCH
14:00 - 15:40
TECHNICAL SESSION IX / EARTHQUAKE SESSION
Session Chair: Dr. Reşat ULUSAY - Dr. Roohollah Shirani FARADONBEH
14:00 - 14:30
Effects of Earthquakes on Underground Structures with Some Examples from the 2023 February 6 Great Turkish Earthquakes
Depremlerin Yeraltı Yapılarına Etkisi ve 2023 Şubat 6 Büyük Türkiye Depremlerinden Bazı Örnekler
Ö. Aydan (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
14:30 - 15:10
Earthquake and Design Parameters in Metro Tunnel Projects
Metro Tünel Projelerinde Deprem ve Tasarım Parametreleri
M. Çeri, A. Doğru
15:10 - 15:40
The Effect of Underground Search and Rescue Activities on Earthquake-Wreckage Studies: The Case of Maraş
Yeraltı Arama Kurtarma Faaliyetlerinin Deprem-Enkaz Çalışmalarına Etkisi: Maraş Örneği
C. Yamudi (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
15:40 - 16:00
COFFEE BREAK
16:00 - 17:50
TECHNICAL SESSION X
Session Chair: Dr. Bahtiyar ÜNVER - Dr. Olgun ESEN
16:00 - 16:30
Underground Space Use to Reach the Sustainable Development Goals
O. Vion (Invited Speaker-Çağrılı Konuşmacı)
16:30 - 16:50
Tunnels and Tunnelling in Literature and Arts
Edebiyat ve Sanatta Tüneller ve Tünelcilik
H. Gerçek, T. Ünlü
16:50 - 17:10
The Effect of Single and Double Umbrella Arch Applications on Surface Settlement in NATM Technics with the Same Geological Formation; Cekmekoy-Sultanbeyli Subway Example
Aynı Jeolojik Formasyona Sahip NATM İmalatlarında Tek ve Çift Sıra Boru Kemer Uygulamasının Yüzey Oturmalarına Etkisi; Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Örneği
T. Perveroğlu Şat, A.Türkoğlu, H.İ. Şahin
17:10 - 17:30
Performance Comparison of Two Identical EPB TBMs in Different and Complex Geologies
Özdeş İki EPB TBM’in Farklı ve Karmaşık Jeolojilerde Performans Karşılaştırması
F. Kara, İ.S. Binen, U. Ateş, M. Temur, M. Çınar
17:30 - 17:50

19:00 - 23:59
GALA DINNER & PLAKET CERAMONY
09:00 - 10:50
TECHNICAL SESSION VI
Session Chair: Dr. Hasan Aydın BİLGİN - Dr. Naci Emre ALTUN
09:00 - 09:30

09:30 - 09:50
A Near-Field Particle Velocity Model for Underground Face Blasting
Galeri Patlatmaları için Yakın Mesafe Parçacık Hızı Tahminine Dayanan Bir Modelleme
T. Hüdaverdi, Y. Ağan
09:50 - 10:10
Eti Bakir Corp. Comparison of Non-Electric and Electronic Initiation Systems in Küre Underground Mine
Eti Bakır A.Ş. Küre Yeraltı İşletmesi'nde Elektriksiz ve Elektronik Ateşleme Sistemlerinin Karşılaştırılması
İ. Yurttaş, H. İ. İpekoğlu, Ö. G. İlik
10:10 - 10:30
Comparison Of Controlled Blasting And Hydraulic Breaker Based Excavation In Residential Tunnels
Meskün Mahal Tünellerinde Kontrollü Patlatma ve Hidrolik Kırıcı Esaslı Kazı Mukayesesi
M. Canbal, M. Sarıdede, Ö. Özkaya, A. Kahriman, S. Bağdatlı, E.A. Dondurmacı
10:30 - 10:50
Evaluation of Controlled Blasting Activities of Göztepe–Ataşehir-Ümraniye Metro Line
Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı Şehir İçi Kontrollü Patlatmalı Kazı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
H.Ş. Çaylak, B. Boran, İ. Sefer, T. Hasçelik, A. Kahriman, S. Bağdatlı, F.K. Keküllüoğlu, R. Sağlam, S. Tuncer, H. Koç, K.S. Delice, N. Kaner
10:50 - 11:10
COFFEE BREAK
11:10 - 13:00
TECHNICAL SESSION VIII
Session Chair: Dr. Hasan Aydın BİLGİN - Dr. Naci Emre ALTUN
11:10 - 11:40

11:40 - 12:00
Semi-Mechanized Support System and Its Application in TTK Uzulmez Institution
Yarı Mekanize Tahkimat Sistemi ve TTK Üzülmez Müessesesindeki Uygulaması
Y. İskender, K. Karaman, A. Muslu, M. Konak
12:00 - 12:20
Comparison of Two Different Support Types by Pilot Application Results for Longwall Gateroad in a Thick Coal Seam
Kalın Bir Kömür Damarında Açılan Uzunayak Tabanyolu için İki Farklı Tahkimat Tipinin Pilot Uygulama Sonuçları ile Karşılaştırılması
İ. Özkan, M. Mesutoğlu, A. Sancak, E. İpek
12:20 - 12:40
Re-Design of Support in A Deep Coal Mine
Derin Bir Kömür Madeninde Tahkimatın Yeniden Tasarımı
T. Onargan, E. Erbeyoğlu, Y. Başköse, F. Büyükbaş, H. Evinç, C. Gökçeoğlu
12:40 - 13:00
Safe Handling of Roadheaders In Underground Coal Mining
Yeraltı Kömür Madenciliğinde Galeri Açma Makinelerinin Güvenli Kullanımı
E. Kahraman, Y. Türk
13:00 - 14:00
LUNCH
14:00 - 15:40

14:00 - 14:30

14:30 - 14:50

14:50 - 15:10

15:10 - 15:40

15:40 - 16:00
COFFEE BREAK
16:00 - 17:50
TECHNICAL SESSION XI
Session Chair: Dr. Remzi KARAGÜZEL - Dr. Nadezhda KOSTADINOVA
16:00 - 16:30

16:30 - 16:50
Effect of WC-Co Amount in Conical Cutters on Roadheader Performance
Konik Keskilerdeki WC-Co Miktarının Galeri Açma Makinesi Performansına Etkisi
M. Akkaş, O. Su
16:50 - 17:10
A Comparison Of Geotechnical And Structural Design Processes And Cost And Time Analysis Of Crossover Tunnel Which Excavate Natm Methodology And Cut-And-Cover Methodology Under The Same Geological Ground Conditions
Aynı Jeolojik Yapıya Sahip Zemin Koşullarında NATM Makas Tüneli ile Aç-Kapa Makas Tünelinin Geoteknik ve Yapısal Tasarım Süreçleri ile Maliyet ve Süre Analizlerinin Kıyaslanması
H. G. Selman, E. Selçuk, G. Kalaycı, V. Vatansever,G. C. Türkmen
17:10 - 17:30
Convergence and Surface Settlement at NATM Tunnel Applications (Experience Gained in Çekmeköy Sultanbeyli Subway Construction)
NATM Uygulamalarinda Ani Konverjans ve Yüzey Oturmalarina Karşi Alinan Önlemler (Çekmeköy Sultanbeyli Metrosu’nda Kazanilmiş Tecrübeler)
A. Türkoğlu, E. Selçuk
19:00 - 23:59
GALA DINNER & PLAKET CERAMONY

7 June

Day 3

09:00 - 10:40
TECHNICAL SESSION XII
Session Chair: Dr. Hasan GERÇEK - Dr. Ehsan MOOSAVI
09:00 - 09:20
Evaluation of Different Ground-Excavation Support Relationships with Geotechnical Measurements at Cut and Cover Stations within the Scope of Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Project
Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Projesi Kapsamında Aç-Kapa İstasyonlarında Farklı Zemin- Kazı Destek İlişkilerinin Jeoteknik Ölçümlerle Değerlendirilmesi
F. S. Ergincan, S. Kılınç, M.Zengin
09:20 - 09:40
Tunnel-Deep Excavation Interaction, (Çekmeköy Sultanbeyli Metro Line Sarıgazi Station Case Study)
Tünel-Derin Kazı Etkileşimi, (Çekmeköy Sultanbeylı Metro Hattı Sarıgazi İstasyonu Vaka Analizi)
K. Yıldırım, A. S. Peker, B. K. Beşli, Y. E. Susuz
09:40 - 10:00
Evaluation of Accidental Cases in Shoring System Design and Developing A Detail Against to Strut Fail
Kazı Destek Sistemlerinin Tasarımında Kazai Durumların Değerlendirilmesi ve Boru destek Elemanlarının Düşmesini Önleyecek Bir Detay Geliştirilmesi
M.M Gökdoğan, C.Avşar, M.Çeri, A. Türkoğlu, S. Çevik
10:00 - 10:20
Architectural Acoustic Design Requirements in Control Centers and a Case Study
Kumanda Merkezlerinde Mimari Akustik Tasarım Gereksinimleri ve Bir Örnek Çalışma
T. Darendelioğlu, Y. Çelik, O. Esen
10:20 - 10:40
Marmara Shopping Center and Kadikoy-Kartal Metro Line Hospital Station Pedestrian Connection Tunnel Project, Excavation Works in The City Tunneling and Undesırable Situations
Anatolium Marmara Avm İle Kadıköy-Kartal Metro Hattı Hastane İstasyonu Yaya Bağlantı Tüneli Projesi, Şehir İçi Tünelciliğinde Kazı Çalışmaları ve Öngörülemeyen Durumlar Anatolium
M. Tepecik
10:40 - 11:00
COFFEE BREAK
11:00 - 12:40
TECHNICAL SESSION XIV
Session Chair: Dr. Ali KAHRİMAN - Dr.Sadettin BAĞDATLI
11:00 - 11:20
Sapça-2 Tunnel Blast Design and Evaluation of Vibration and Noise Monitoring at Residential Area
Sapça-2 Tüneli Patlatma Tasarımı ve Yerleşim Alanında Titreşim ve Gürültü Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
H.A. Bilgin
11:20 - 11:40
Causes of Bad Shot Results in Gallery and Tunnel Blasting, Suggestions for Solutions and Examples of Practices
Galeri ve Tünel Patlatmalarında Kötü Atım Sonuçlarının Nedenleri, Çözüm Önerileri ve Uygulamalardan Örnekler
Ü. Kılıç, E.B. Aygar
11:40 - 12:00
The Effect of Faults, Delay Time and Scaled Distance on Blasting-Induced Vibration Parameters
E. Alan
12:00 - 12:20
Evaluation of the Environmental Effects of Blasting During the Construction of the Bogazici University/Hisarüstü-Aşiyan Funicular Line
Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı İnşaatı Sırasında Yapılan Patlatmalı Kazı Çalışmalarının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
M.C. Özyurt, Ü. Özer, A. Karadoğan, Z. Sertabioğlu, Ü.K. Şahinoğlu, M. Çallıoğlu, Ç. Karstarlı
12:20 - 12:40
Use of Electronic Capsules in Blasting Applications in Tunnel Constructions in City Centers
Şehir Merkezlerindeki Tünel İnşaatlarında Gerçekleştirilen Patlatma Uygulamalarında Elektronik Kapsül Kullanımı
E. Elmacı, O. Kadıoğlu, F. Aydın, Ö. Aytekin, A. Karadoğan, Ü. Özer, M.C. Özyurt, Z. Sertabipoğlu
13:00 - 14:00
LUNCH
14:00 - 16:20
TECHNICAL SESSION XVI
Session Chair: Dr. Jenny YAN - Dr. Turgay ONARGAN
14:00 - 14:20
An Underground Car Park Construction by Top-Down Method : Case Study
Top-Down Yöntemi İle İnşa Edilen Bir Yeraltı Otoparkı Uygulaması : Vaka Analizi
R. Düzceer, A. Gökalp, Ş. Adatepe
14:20 - 14:40
Ataköy-İkitelli Metro Line, Dewatering Injection Works at Ataköy Construction Site Crossing Tunnels and Deformation Analysis
Ataköy-İkitelli Metro Hattı, Ataköy Şantiyesi Makas Tünellerinde Susuzlaştırma Enjeksiyon İşleri ve Deformasyon Analizi
O.A. Gül, E. Ünver, R. E. Yılmaz, C. Polat
14:40 - 15:00
Tunnel Support Design in Squeezing Grounds, Flexible Lining or Rigid Lining
Sıkışan Zeminlerde Tünel Destek Sistemi Tasarımı-Esnek Bir Dış Kemer mi, Rijit Bir Kaplama mı?
E.B. Aygar
15:00 - 15:20
Practical Models to Distinguish Between Seismic Events and Blast Signals
R. Shirani Faradonbeh, M. Ghiffari Ryoza, H. D. Jang, E. Topal
15:20 - 15:40
COFFEE BREAK
15:40 - 17:00
TECHNICAL SESSION XVIII
Session Chair: Dr.Ümit ÖZER - Mesut ERKAN
15:40 - 16:00
Contribution of Seismic Data to Geotechnical Design Processes (Experiences From Çekmeköy Sultanbeyli Metro Line)
Sismik Verilerin Geoteknik Tasarım Süreçlerine Katkısı (Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattında Kazanılmış Tecrübeler)
T. Perveroğlu Şat, E. Eryılmaz
16:00 - 16:20
Practical Suggestion to Evaluate Steel Strut Loads
Çelik Strut Yüklerinin Değerlendirilmesi İçin Pratik Bir Öneri
M. Zengin, S. Çevik, C. Avşar
16:20 - 16:40
Effect of Blast Furnace Slag on Mechanical Properties of Magnesium Oxide Treated Clean Sand
Yüksek Fırın Cürufunun Magnezyum Oksit ile İyileştirilmiş Temiz Kumun Mekanik Özelliklerine Etkisi
A. S. Teker, Y. E. Çolak, S. Çakır
16:40 - 17:00
Experimental investigation of the relationship between tunnel volume loss and soil arching in sandy ground
G. Khandouzi, M.H. Khosravi, H. Mahmudi
17:00 - 17:20
Evaluation of the Use of Safety Tunnels in Railway and Highway Tunnels for Construction Purposes and Efficiency Analysis of the Use of Belt Conveyor in Transportation Tunnels Construction 2023
Demiryolu ve Karayolu Tünellerindeki Güvenlik Tünellerinin Yapım Amaçlı Kullanımının Değerlendirilmesi ve Ulaştırma Tünelleri Yapım İşlerinde Bant Konveyör Kullanımının Verimlilik Analizi 2023
S.S. Şeref, E. Ünver
17:20 - 17:40
CLOSING SESSION
09:00 - 10:40
TECHNICAL SESSION XIII
Session Chair: Dr. Süleyman DALGIÇ - Dr. Roberto MARTINEZ-ALEGRIA
09:00 - 09:20
Increasing TBM Performance Using Daily Data in Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Construction
Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro İnşaatında, Günlük Veriler Kullanılarak TBM Performansının Artırılması
İ. Güney, A. Akpınar
09:20 - 09:40
The application of novel HS-EPS yielding elements for tunnelling in overstressed weak ground
M. Entfellner, C. Sertgül, R. Knopf, H. Wannenmacher
09:40 - 10:00
Geotechnical Assessment of Deep Shaft and Platform Tunnel Excavations: Kirazlı-Halkalı Metroline Project in Istanbul
Derin Şaft ve Peron Tünel Kazılarının Geoteknik Açıdan Değerlendirilmesi: İstanbul Kirazlı-Halkalı Metro Hattı Projesi Örneği
S. Işık, O. Esen
10:00 - 10:20
Establishment of Longitudinal Deformation Profile (LDP) for Non-Circular Tunnel Sections by Using Numerical Modelling
Sayısal Modelleme Kullanılarak Dairesel Olmayan Tünel Kesitleri için Uzunlamasına Deformasyon Profilinin (LDP) Oluşturulması
A. Sakcalı
10:20 - 10:40
Construction of High-Speed Train Tunnels Between Sapanca-Geyve GT5 Construction Site Problems Encountered in The GT5 Construction Site Tunnel Construction and Measures Taken Against These
Sapanca-Geyve Arası Yüksek Hızlı Tren Tünelleri İnşaatı GT5 Şantiyesi Tüneli Kazı Destekleme Aşamasında Karşılaşılan Problemler ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler
E. Aycan
10:40 - 11:00
COFFEE BREAK
11:00 - 12:40
TECHNICAL SESSION XV
Session Chair: Dr. Özgür YILMAZ - Dr. Ülkü KALAYCI ŞAHİNOĞLU
11:00 - 11:20
Prediction of Rock Drillability Based on Fracture Toughness (Mode-I)
Kayaç Delinebilirliğinin Kırılma Tokluğuna (Mod-I) Bağlı Olarak Tahmini
G. Ekincioğlu, D. Akbay, N. Şengün, R. Altındağ
11:20 - 11:40
Effect of Synthetic Fiber, Steel Fiber and Steel Mesh on Shotcrete Strength
Sentetik Fiber, Çelik Fiber ve Çelik Hasırın Püskürtme Beton Mukavemetine Etkisi
G. Okçu
11:40 - 12:00
‘String Loading’ Application to Prevent Overbreak in Underground Mining
Yeraltı Madenciliğinde Fazla Kazıyı Önlemede ‘String Loading’ Uygulaması
Z. Demirci, A.Ç. Beşir
12:00 - 12:20
Use of Synthetic Fiber Reinforced Shotcrete as Support System
Tahkimat Sistemi Olarak Sentetik Fiber Donatılı Püskürtme Beton Kullanımı
B. Erdal, L.A. Bayraktaroğlu, A.A. Dilber
12:20 - 12:40
Temporary Lining Method in NATM Tunneling Method
NATM Tünel Açma Metodunda Ara Kaplama Yöntemi
H. Doğan, S.S Şeref, Y. Bozbaş
13:00 - 14:00
LUNCH
14:00 - 16:20
TECHNICAL SESSION XVII
Session Chair: Dr. Gündüz ÖKTEN - K. Emre NAM
14:00 - 14:20
Professional Certification and Occupational Standards of Employees in the Metro-Tunnel Sector
Metro-Tünel Sektöründe Çalışanların Mesleki Olarak Belgelendirilmesi ve Meslek Standartları
S. Akyıldız
14:20 - 14:40
Ventilation Applications, Problems and Solution Suggestions in Sultanbeyli Station NATM Tunnels at Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Subway Project
Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metro Projesi Sultanbeyli İstasyonu NATM Tünellerinde Havalandırma Uygulamaları, Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri
A. Terziöz
14:40 - 15:00
Reducing Diesel Consumption, Carbon Emission and Unit Cost with the Usage of Battery-Electric Transmixer
Bataryalı Elektrikli Transmikser Kullanımı ile Dizel Tüketiminin, Karbon Salımının ve Birim Maliyetin Azaltılması
T. Kibar, E. Üçok
15:00 - 15:20
Information on Occupational Health and Safety
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bilgilendirme
C. C. Göztepe, B. Erdim, S. Akyıldız
15:20 - 15:40
COFFEE BREAK
15:40 - 17:00
TECHNICAL SESSION XIX
Session Chair: Dr. İhsan ÖZKAN - F. Zehra TOKER
15:40 - 16:00
Numerical Modeling in Fractured Aquifer Reservoir due to Environmental Management
P. Zafari, E. Moosavi, M. Gholinejad, B. Adibnejad
16:00 - 16:20
Hazard Map Application by Using Geological Strength Index
Jeolojik Dayanım İndeksinden Faydalanarak Tehlike Haritası Oluşturulması
F. Büyükbaş, B. Dügencili, O. Özyurt
16:20 - 16:40
Environmentally Sensitive Blasting Applications in Construction of Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Sancaktepe City Hospital Station
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu İnşaatında Çevreye Duyarlı Patlatma Uygulamaları
Z. Sertabipoğlu A. Karadoğan, Ü. Özer, M. C. Özyurt, Ü. Kalaycı Şahinoğlu, Y. Kahraman, G. Kalaycı, E. Çelik
16:40 - 17:00
First Experience in Turkey on The Use of Tunnel Reflection Seismic in Underground Mining
J. Hecht-Méndez, T. Dickmann
17:00 - 17:20
A New Technology of Readily Biodegradable Soil Conditioning Foaming Agents M. A. Sposetti
M. A. Sposetti